Privacy verklaring

Bij Felix Smaak en Beleving vinden wij de privacy en de veiligheid van onze klant erg belangrijk, waardoor uiterst zorgvuldig om wordt gegaan met persoonlijke informatie. De informatie die door onze klanten aan ons wordt verstrekt zal dan ook vertrouwelijk worden behandeld. Om uw bestelling bij ons zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, hebben wij een aantal gegevens nodig.

Privacy verklaring Felix Smaak en Beleving
Datum: 1 januari 2019

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit op welke wijze Felix Smaak en Beleving deze persoonsgegevens gebruikt.

Verwerking persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld naam, locatiegegeven (IP-adres), e-mailadres en telefoonnummer.

Felix Smaak en Beleving verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de diensten die Felix Smaak en Beleving levert, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar klantenbestand. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Felix Smaak en Beleving dan wel ter uitvoering van een overeenkomst. Verder worden persoonsgegevens verwerkt teneinde aan verplichte wettelijke vereisten te voldoen.

Felix Smaak en Beleving verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email en telefoon. Daarnaast kunnen wij de persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.  De persoonsgegevens die wij verwerken bestaan onder meer, maar niet uitsluitend, uit voor – en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, en overige persoonsgegevens die aan Felix Smaak en Beleving worden verstrekt.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Na het beëindigen van de overeenkomst of de relatie worden de persoonsgegevens nog twee jaar bewaard, tenzij langer bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke (fiscale) verplichting.

Verstrekking aan derden
In het kader van de dienstverlening kan Felix Smaak en Beleving persoonsgegevens verstrekken aan derden wanneer dat noodzakelijk is voor de dienstverlening van Felix Smaak en Beleving, zoals bijvoorbeeld ICT-leveranciers, deurwaarders, overheidsinstanties of de accountant. Tot slot kunnen persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Felix Smaak en Beleving aan een wettelijke verplichting moet doen. Felix Smaak en Beleving zal deze gegevens niet aan derden verkopen.

Google analytics
Felix Smaak en Beleving gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe u onze website gebruikt. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld onze website en dienstverlening verbeteren. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de analyse uit te voeren en voor technische ondersteuning. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst gesloten met Google en hebben de keuze gemaakt geen gegevens met hen te delen voor hun eigen doeleinden. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Hierin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Gegevens die worden vastgelegd zijn o.a. uw IP adres (waarbij de laatste 3 cijfers worden gemaskeerd), het aantal bezochte pagina’s, het tijdstip en de duur van het bezoek, uw locatie, de herkomst van het bezoek, type gebruikte hardware en software, interactie bezoeker en uw zoekhistorie. De verkregen informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten; een land dat geen soortgelijke privacybescherming kent als de Europese Unie. Klik hier om meer te lezen over Google Analytics. Wij gebruiken geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Links
Felix Smaak en Beleving kan op deze website links opnemen naar internetsites van derden. Felix Smaak en Beleving is niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor het privacybeleid van deze derden. Felix Smaak en Beleving raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Uw rechten
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u Felix Smaak en Beleving verzoeken om de overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht of bezwaar sturen naar info@felixsmaakbeleving.nl. Felix Smaak en Beleving zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Felix Smaak en Beleving neemt de bescherming van  uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Felix Smaak en Beleving maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Felix Smaak en Beleving verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Felix Smaak en Beleving op via info@felixsmaakbeleving.nl. Felix Smaak en Beleving is als volgt te bereiken:

  • Kapitein Rondairestraat 3-1, 5015 BC te Tilburg
  • Kamer van Koophandel: 17284504
  • Telefoon: 06 8300 8286
  • E-mailadres: info@felixsmaakbeleving.nl

Felix Smaak en Beleving kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 januari 2019.